Ya Rakip Esması

ask bysuu

Ya rakip esması, geri getirme çalışması yapılırken, çalışmanın uygulanması esnasında çalışmanın yapılış şeklinde göre belli bir sayıda okunur.

Çalışma da o şekilde yapılır.

Geri getirme vefki, ayrıldığınız eşinizin ya da sevdiğinizin size geri gelmesi, sevdiğiniz kişinin veya eşinizin yeniden sizi özleyip size geri dönmesi için yapılır.

Çalışmaların sistemli ve düzenli bir şekilde de yapılıp uygulanmasıyla sevdiğiniz kişinin yeniden size gelmek istemesi, sizi özleyip sizsiz duramayacak hale gelmesi gerçekleşir. Bu şekilde ayrıldığınız kişinin size geri gelmesi sağlanır.

Geri getirme vefki çalışmaları yapılırken, vefklerin olması gerektiği gibi düzenli olarak uygulanması gerekir ve çalışma süresince vefklerin düşmemesi ve ıslanmaması da gerekir.

Ya Cami Ya Vedud Esması

ask buyusuuu

Ya cami ya vedud esmasının birçok farklı yapılış ve uygulanış yöntemi vardır. Kırmızı mum üzerine okunarak uygulanan ya cami ya vedud esması da vardır, kırmızı mum olmadan ya cami ya vedud esmasının vefki üzerinizdeyken de okunan ya cami ya vedud esması vardır.

Ancak her çalışmanın yapılış şekli ve uygulaması farklıdır. Okunacak olan ya cami ya vedud esmasının sayısı hazırlanan vefkle beraber tespit edilip o şekilde vefk esma okuyacak kişideyken esma okunmalıdır.

Ya cami ya vedud esması, sevdiğiniz kişinin ya da eşinizin size daha çok aşık olması, aklının, kalbinin sizden başkasında olmaması, gözünün sizden başkasını görmez hale gelmesini sağlamak için yapılır ve uygulanır.

Sevgilimi Kendime Nasıl Aşık Edebilirim Aşk Büyüsü

ask bysuu

Sevgilimi kendime nasıl aşık edebilirim?

Sevgiliyi kendine aşık etmenin yollarından en etkili olanı sevgilimi kendime aşık etme büyüsüdür.

Aşk büyüsü çalışmaları, sevgilinizin size daha çok aşık olmasını, size bağlanmasını, size olan duygularının daha yoğun hale gelmesini sağlar.

Ayrıca aşk büyüsü çalışmaları, aranızın bozuk olduğu sevgilinizle ya da eşinizle aranızın tekrar düzelmesi, eşinizle veya sevgilinizle ayrıysanız yeniden size aşık olup size geri gelmesi için de yapılan kuvvetli bir çalışma şeklidir.

Aşk büyüsü çalışmaları, etkisini uzaktan gösterecek şekilde, sevdiğiniz kişiye bir şey yedirmek, içirmek gerekmeden yapılır ve uygulanır. Çalışmaların uygulamalarının yapılmasıyla beraber sevdiğiniz kişinin size daha çok bağlanması ve aşık olması sağlanır.

 

Sevgiliyi Kendine Aşık Etmenin Yolları

buyu

Sevgiliyi kendine aşık etmenin yollarından bir tanesi de sevgiliyi kendine aşık etme büyüsüdür. Sevgilinizin size aşık olması, size olan duygularının aşka, sevgiye, muhabbete dönüşmesi için yapılır, sevgiliyi kendine aşık etme büyüsü.

Yapılacak aşık etme büyüsünün etkisiyle, sevdiğiniz kişinin aklından, kalbinden çıkamayacak hale gelmeniz, gözünün sizden başkasını görmemesi, size bağlanması, sizsiz duramayacak hale gelmesi sağlanır. Bu şekilde daha yoğun duygularla size bağlanır.

Çalışmaların etkilerinin tam olarak, kalıcı bir şekilde göstermesi için çalışmaların sistemli ve düzenli olarak yapılması gerekir ki istenilen verim alınabilsin. Bu süreç içerisinde sevgilinizin üzerine düşmemeniz, kendisinin size adım atmasını görmek gerekir. Önemli olan sevgilinizin size daha yoğun duygularla bağlanmasıdır. Çalışmaların amacı da bu yöndedir.

 

Zehrayil Şeytayil

buyu

Zehrayil Şeytayil isimleri, esmaları, Terkab Berheş isimleri okunurken belli arada okunur ve tekrarlanır.

Zehrayil Şeytayil esmaları geri getirmek için okunan esmalar, isimlerdir. Sevdiğiniz ama ayrıldığınız bir kişinin size geri dönmesi için okunur.

Zehrayil Şeytayil esmaları okunurken belli bir sayıyla okunmasının yanı sıra okuyan kişinin yanında ya da üzerinde vefk bulundurarak okuması gerekir. Ayrıca Zehrayil Şeytayil esmaları okunurken belli bir tütsünün, buhurun da yakılması gerekir.

Zehrayil Şeytayil esmaları gece vakti belli bir saatten sonra okunmalıdır ve bu çalışmalar geri getirme büyüsü yapan medyumdan destek alarak yapılmalıdır. Vefk olmadan okunmaması gerekir. Okumalar yapılırken çalışmanın özel sayısı kadar okunmalı ve araya başka bir konuşma girmemelidir.

Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin

ask byüsü

Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimleri, esmaları, aşk, sevgi ve muhabbet için okunan isimlerden, esmalardandır.

Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimleri okunurken okunan isimlerin vefkleri okuma yapan kişinin yanında, üzerinde olmalıdır. Ayrıca, Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimlerinin belirli sayıları ve yapılış, okunuş şekilleri vardır. O yüzden ezbere bir şekilde, rastgele okunmaması gerekir. Aşk büyüsü yapan medyumdan destek alarak, hazırlanan vefklerle okunması doğru olandır, Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimlerinin.

Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimlerinin okunmasının amacı, sevdiğiniz kişinin size aşık olması, size sevgiyle, muhabbetle bağlanmasını sağlamaktır. Bu yüzden hazırlanan vefklerle beraber düzenli olarak okumaların yapılması gerekir. Sayıların tam olması da önemlidir.

Kırmızı Muma Okunan Dua

ask bysuü

Kırmızı muma okunan dua, sevdiğiniz kişinin, eşinizin de kalbinin sizin sevginizle, aşkınızla yanması için okunan bir aşk duasıdır.

Kırmızı muma okunan dua çalışmasında yapılan farklı uygulamalar vardır. Bu çalışmalar birbirinden farklı uygulamalara sahiptir. Bir çalışmada kırmızı muma okunan dua bittikten sonra mum yakılırken, başka bir çalışmada da mum yanarken aşk duası okunabilir. Bu uygulama şekli yapılan çalışmaya göre değişebilir. Çünkü tek bir uygulama yöntemi ve tek bir aşk duası yoktur. Bu yüzden çalışmayı yapan aşk büyüsü yapan medyumdan en doğruyu bilgiyi almak gerekir ki çalışma doğru bir şekilde yapılıp uygulansın.

Kırmızı muma okunan dua çalışması, ayrı olduğunuz eşinizi veya sevgilinizi geri getirmek için yapılabileceği gibi beraberliğinizin devam ettiği ama size daha çok aşık olmasını istediğiniz sevgilinizi veya eşinizi kendinize daha çok aşık etmek, bağlamak için de yapılır.

 

Vefk Yakılır mı

ask buyusuuu

Vefk yakılır mı?

Vefk yakılmaz. Vefklerde Ayetler yazar ve Allah’ın isimleri yazar. Bu yüzden hazırlanan vefkler yakılmaz. Vefklerin uygulamaların genellikle olan çalışmalar vefkin üzerinde taşınması, suya atılması, gömülmesi, yüksek bir yerde bulundurulması olabilir ama yakma çalışması tılsım çalışmalarında olur.

Vefklerin birçok farklı çeşidi vardır: Aşk vefki, bağlama vefki, ayırma vefki, geri getirme vefki, kısmet açma vefki, şans açma, müşteri için vefk gibi ancak bu vefk çalışmalarının uygulamalarında vefklerin yakılması şeklinde bir uygulama yoktur. Yakılan çalışmalar belirtildiği gibi tılsımlar için geçerlidir.

Yapılan tılsım çalışmaları da uygulanış şekline göre ve yapılış şekline göre farklılık gösterir. Her tılsım çalışması yakılacak şeklinde bir şey yoktur. O yapılacak, uygulanacak tılsım çalışmasına göre farklılık gösterir.