Nişanlımı Geri Getirme Büyüsü

ask bysuu

Nişanlımı geri getirme büyüsü, ayrıldığınız nişanlınızın size geri gelmesi, geri dönmesi için yapılır. Ayrıldığınız nişanlınız için yapılacak bir çalışma olacağı için geri getirme büyüleri ile birlikte yapılır.

Nişanlımı geri getirme büyüsü, nişanlıyı geri döndürmek için yapılan bir çalışma olduğundan dolayı, geri getirme büyüsü çalışmaları yapılırken ayrıldığınız nişanlınıza size geri gelmesi için, size dönmesi için baskı uygulamamanız gerekir. Çünkü önemli olan çalışmaların amacı, ayrıldığınız nişanlınızın size kendisinin kendi isteğiyle dönmesi, onun sizi özlemesi, sizi merak etmesi. Kendisinin adım atarak size dönmesi. Hem çalışma yapmak hem baskı kurmak doğru bir davranış şekli değildir.

 

Nişanlım Geri Gelsin İstiyorum

ask buyusuuu

Nişanlım geri gelsin istiyorum demek, ayrıldığım nişanlımı geri getirmek istiyorum, demektir.

Ayrıldığınız nişanlıyı geri getirmek için yapılacak çalışma, nişanlımı geri getirme büyüsüdür. Nişanlımı geri getirme büyüsü de eski nişanlınızın size geri gelmesi, aklında, kalbinde sadece sizin olmanız için yapılan etkili bir çalışma şeklidir.

Bu çalışmalar uzaktan tesir edecek şekilde yapılır ve çalışmaların uygulamaları yapıldıkça, vefklerin, yapılan işlemlerin enerjileri ayrıldığınız nişanlınızın sizi özlemesini, sizsiz duramayacak hale gelmesini ve bu şekilde size dönmesini sağlar.

Nişanlıyı geri getirmek için yapılacak çalışmalar, sevgi, aşk, muhabbet için yapılır. Bu çalışmaların etkileri, enerjileri, ayrıldığınız kişinin size geri gelmesini sağlar. O yüzden bu çalışmalar yapılırken ayrıca karşı tarafa herhangi bir şekilde ısrarcı olmamak gerekir.

Nişanlımı Nasıl Geri Getirebilirim

ask bysuu

Ayrıldığınız nişanlınızın geri gelmesi için yapılır nişanlımı geri getirme büyüsü.

Bu yüzden nişanlımı nasıl geri getirebilirim, diyen bir kişi nişanlımı geri getirme büyüsü yaptırabilir. Uygulamaları yapılacak çalışmalar ayrıldığınız bir kişinin geri gelmesi için yapılacağından dolayı etkisini uzaktan gösterecek şekilde yapılır ve her çalışmanın yapılışında, oluşan enerjiler ayrıldığınız nişanlınızın size daha çok aşık olmasını, sizi daha çok özlemesini sağlar ve bu şekilde çalışmalara devam edildikçe sizsiz duramayacak hale gelmesi ve size gelmesi sağlanır.

Yapılacak uygulamalar, geri getirme, aşk, sevgi, muhabbet ve bağlılık çalışmalarıyla birlikte detaylı olacak şekilde hazırlanır ve olması gereken düzen içerisinde uygulanır. Bu şekilde çalışmaların etkileri, enerjileri harekete geçer ve çalışmayı yapan kişinin niyeti gerçekleşir.

Nişanlımı Geri Getirmek İçin Ne Yapabilirim

ask bysuüü

Nişanlımı geri getirmek için ne yapabilirim ya da nişanlımı geri getirmek için ne yapmalıyım diyen birisi, ayrıldığı nişanlısının kendisine geri gelmesi için nişanlımı geri getirme büyüsü yaptırabilir.

Geri getirme büyüsü, ayrıldığınız nişanlınızın size sevgiyle, özlemle geri gelmesi için yapılır.

Giden kişiyi geri getirmek için yapılan çalışmalarda karşı tarafın aklına girmek, size özlem duymasını sağlamak şarttır. Çünkü özlem duygusu o kişinin geri gelmesini sağlar. Gittiğine, ayrıldığına pişman olması, özlem duyması, aşkın, sevginin artması, giden kişinin daha yoğun duygularla ve daha kısa sürede geri gelmesini sağlar.

Yapılacak çalışmalar giden bir kişiyi geri döndürmek üzerine olduğundan dolayı uzaktan etki edecek şekilde yapılır.

Nişanlım Bana Geri Gelsin Büyüsü

ask bysuu

Nişanlım bana geri gelsin büyüsü, ayrıldığınız nişanlınızın size geri gelmesi için yapılır. Nişanlıyı geri getirmek üzere çalışmalar yapılırken, ayrıldığınız nişanlınızı arayıp sormamanız, size dönmesi için kendisine baskı yapmamanız gerekir. Çünkü yapılan nişanlıyı geri getirme büyüleri, ayrıldığınız nişanlınızın aklına girmeniz, sizi özlemesi, size geri gelmesi, ilk adımın kendisinden gelmesi için yapılır.

Yapılan çalışmaları isteyerek, inanarak, içten gelerek yapmak şarttır. Doğru olan da budur. Çünkü yapılan işlemler Allah’tan istenerek yapılan çalışmalar olduğu için çalışmaların enerjileriyle birlikte çalışmayı yapan kişinin enerjileri birleşerek geri gelmesi istenen kişi üzerinde yoğunlaşır enerjiler. O şekilde ayrıldığınız nişanlınızın aklına, kalbine girmeniz gerçekleşir.

Sevgiliyi Aşık Etmek İçin Yapılan Büyü

ima

Sevgiliyi aşık etmek için yapılan büyülerin içerisinde en etkili olan aşk büyüsü, tek bir tane çalışmaya dayanmaz. Çünkü birçok çeşitli yöntemleri olan farklı aşk büyüsü çalışmaları vardır ve bu her bir çalışmanın etkisi, enerjisi birbirinden farklıdır. Bu yüzden en etkili olacak çalışma kişilerin yıldızlarına en uygun olan, durumlarına en uygun olan çalışmanın hazırlanması ve doğru bir şekilde uygulanmasıdır.

Aşık etmek için yapılan büyüler, genellikle uzaktan etkisini gösterecek şekilde yapılan, uygulanan çalışmalardır. Bu yüzden çalışma yapılan kişiye bir şeyler yedirmek, içirmek gerekmez. Sevgilinin haberi olmadan yapılıp uygulanır yani çalışmalar.

Yapılan işlemlerin düzenli olarak uygulanması da yapılan işlemin tesirini göstermesinde önemli bir rol oynar.

Ya Vasiu

ask bysuuuu

Ya vasiu esması, ya vasiu esmasının vefkiyle birlikte okunduğunda etkisini daha hızlı bir şekilde gösterir. Çünkü vefklerle yapılan dualar, vefklerde belirlenen sayıya göre ve vefklerin evrensel enerjileriyle birlikte birleşerek etkisini gösterir.

Ya vasiu esması genellikle işlerin denk gelmesi, şansın, kısmetin açılması için okunur. Olmayan işlerin olması, satılacak bir malın satılması gibi amaçlarla da okunabilir. Çünkü genel olarak dileğin gerçekleşmesine yönelik olarak okunacak bir esmadır ya vasiu.

Okunacak olan ya vasiu esması, vefkiyle birlikte belirlenen sayıyla birlikte düzenli bir şekilde, aksatılmadan ve tam sayısı kadar okunmalıdır. Çünkü o sayı vefkte belirlenen bir sayı olduğu için eksik ya da fazla olmaması gerekir.

El Muid

ask bysuu

El muid esması, aşk, sevgi ve geri getirme üzerine okunan bir esmadır. El muid esmasının vefkiyle birlikte okunması daha doğru olur. Çünkü her esmanın kendisine ait bir vefki de vardır ve o vefkin uygulamasıyla birlikte yapılması, etkisini daha yoğun bir şekilde göstermesini sağlar.

Her vefkin kendisine ait evrensel bir enerjisi vardır çünkü. O evrensel enerjiler çalışma yapan kişinin enerjisiyle birlikte birleşerek ve okunacak esmanın da sayısı o vefkle birlikte tespit edilip doğru bir şekilde yapıldıkça daha yoğun bir şekilde etkisini gösterir çalışmalar. O şekilde vefklerin enerjileri kendinize aşık etmek istediğiniz, size dönmesini istediğiniz kişi üzerinde yoğunlaşarak etkisini gösterir.