Nişanlım Bana Geri Gelsin Büyüsü

ask bysuu

Nişanlım bana geri gelsin büyüsü, ayrıldığınız nişanlınızın size geri gelmesi için yapılır. Nişanlıyı geri getirmek üzere çalışmalar yapılırken, ayrıldığınız nişanlınızı arayıp sormamanız, size dönmesi için kendisine baskı yapmamanız gerekir. Çünkü yapılan nişanlıyı geri getirme büyüleri, ayrıldığınız nişanlınızın aklına girmeniz, sizi özlemesi, size geri gelmesi, ilk adımın kendisinden gelmesi için yapılır.

Yapılan çalışmaları isteyerek, inanarak, içten gelerek yapmak şarttır. Doğru olan da budur. Çünkü yapılan işlemler Allah’tan istenerek yapılan çalışmalar olduğu için çalışmaların enerjileriyle birlikte çalışmayı yapan kişinin enerjileri birleşerek geri gelmesi istenen kişi üzerinde yoğunlaşır enerjiler. O şekilde ayrıldığınız nişanlınızın aklına, kalbine girmeniz gerçekleşir.

Sevgiliyi Aşık Etmek İçin Yapılan Büyü

ima

Sevgiliyi aşık etmek için yapılan büyülerin içerisinde en etkili olan aşk büyüsü, tek bir tane çalışmaya dayanmaz. Çünkü birçok çeşitli yöntemleri olan farklı aşk büyüsü çalışmaları vardır ve bu her bir çalışmanın etkisi, enerjisi birbirinden farklıdır. Bu yüzden en etkili olacak çalışma kişilerin yıldızlarına en uygun olan, durumlarına en uygun olan çalışmanın hazırlanması ve doğru bir şekilde uygulanmasıdır.

Aşık etmek için yapılan büyüler, genellikle uzaktan etkisini gösterecek şekilde yapılan, uygulanan çalışmalardır. Bu yüzden çalışma yapılan kişiye bir şeyler yedirmek, içirmek gerekmez. Sevgilinin haberi olmadan yapılıp uygulanır yani çalışmalar.

Yapılan işlemlerin düzenli olarak uygulanması da yapılan işlemin tesirini göstermesinde önemli bir rol oynar.

Ya Vasiu

ask bysuuuu

Ya vasiu esması, ya vasiu esmasının vefkiyle birlikte okunduğunda etkisini daha hızlı bir şekilde gösterir. Çünkü vefklerle yapılan dualar, vefklerde belirlenen sayıya göre ve vefklerin evrensel enerjileriyle birlikte birleşerek etkisini gösterir.

Ya vasiu esması genellikle işlerin denk gelmesi, şansın, kısmetin açılması için okunur. Olmayan işlerin olması, satılacak bir malın satılması gibi amaçlarla da okunabilir. Çünkü genel olarak dileğin gerçekleşmesine yönelik olarak okunacak bir esmadır ya vasiu.

Okunacak olan ya vasiu esması, vefkiyle birlikte belirlenen sayıyla birlikte düzenli bir şekilde, aksatılmadan ve tam sayısı kadar okunmalıdır. Çünkü o sayı vefkte belirlenen bir sayı olduğu için eksik ya da fazla olmaması gerekir.

El Muid

ask bysuu

El muid esması, aşk, sevgi ve geri getirme üzerine okunan bir esmadır. El muid esmasının vefkiyle birlikte okunması daha doğru olur. Çünkü her esmanın kendisine ait bir vefki de vardır ve o vefkin uygulamasıyla birlikte yapılması, etkisini daha yoğun bir şekilde göstermesini sağlar.

Her vefkin kendisine ait evrensel bir enerjisi vardır çünkü. O evrensel enerjiler çalışma yapan kişinin enerjisiyle birlikte birleşerek ve okunacak esmanın da sayısı o vefkle birlikte tespit edilip doğru bir şekilde yapıldıkça daha yoğun bir şekilde etkisini gösterir çalışmalar. O şekilde vefklerin enerjileri kendinize aşık etmek istediğiniz, size dönmesini istediğiniz kişi üzerinde yoğunlaşarak etkisini gösterir.

Sevdiğim Kişi de Bana Aşık Olsun

ima

Sevdiğim kişi de bana aşık olsun diyen bir kişi, sevdiği kişinin kendisine aşık olması, sevdiği kişinin de aklında, kalbinde kendisinden başka birisinin olmaması için sevdiğim kişiyi kendime aşık etme büyüsü yaptırması uygun olur ki aşk büyüsünün etkisiyle sevgisine, aşkına karşılık bulabilsin.

Sevdiği kişiden aşkına, sevgisine karşılık bulmak için yapılacak çalışmalar aşk büyüleri ile aşık etme büyüleri ile yapılır ve bu çalışmaların daha kuvvetli bir hale gelebilmesi için bağlama büyüleri de yapılır. Bağlama büyüsü çalışmaları, sevdiğiniz kişinin aklında, kalbinde sizden başkasının olmaması, sevdiğiniz kişinin de tamamen size bağlı hale gelmesi için yapılan çalışmalardır.

Aşk ve bağlama büyülerinin birlikte yapılması sevdiğiniz kişinin size olan duygularını daha kuvvetli hale getirir.

Sevgilim Bana Aşık Olsun İstiyorum

ima

Sevgilim bana aşık olsun istiyorum, diyen birisi, sevgilisini kendine aşık etmek için sevgilim bana aşık olsun büyüsü yaptırmalıdır ki aşk büyüsünün etkisiyle sevgilisinin gözü kendisinden başkasını görmez hale gelsin, aklında, kalbinde sadece kendisi olsun.

Aşık etmek için yapılacak çalışmalarda uygulanacak yöntemler asıl olarak vefklerle yapılır. Vefkler, dualarla yapılan çalışmalardır ve etkileri doğrudan olacak şekilde kendinize aşık etmek istediğiniz sevgilinizin size aşık olmasını, sizden başkasını gözü görmeyecek hale gelmesi için yapılan etkili, tesiri, kuvveti yüksek çalışmalardır.

Yapılacak aşk vefki çalışmaları, genel olarak uzaktan olacak şekilde yapılır ve sevgilinizin bilgisi, haberi olmaz. Yapılan işlemlerin, çalışmaların etkileri kısa sürede size aşık olmasını, duygularının kuvvetlenmesini sağlar.

Ya Rakip

ask bysuüü

Ya rakip esması, aşk, sevgi için okunan esmalardandır. Ancak ya rakip esmasının okuma sayısı ve uygulama şekli hazırlanacak olan aşk vefki çalışmasıyla birlikte uygulanır.

Hazırlanan aşk vefki ya da aşk tılsımı çalışmalarıyla birlikte uyum içerisinde ve ya rakip esması da sayısı belirtildiği düzen içerisinde okunmalıdır. Ya rakip esması okunurken çalışmada hazırlanan sayı kadar okunması gerekir. Bu sayıdan eksik ya da fazla olmamalıdır. Yine aynı şekilde ya rakip esması okunmaya başlanmadan önce sevgi, aşk için niyet edilmelidir. O şekilde ya rakip denmeye başlanmalıdır.

Ya rakip esması okunacağı sayı, başlandığı zaman niyetle başlanıp okunup tamamlanmalıdır. Sayı bölünmeden okumak gerekmektedir.

Ya Cami Ya Vedud

ask bysuuuu

Ya cami ya vadud esması niçin okunur? Ya cami ya vedud esması kaç kere okunmalıdır?

Ya cami ya vedud esması, aşk vefkleriyle birlikte sevdiğiniz kişinin de size aşık olması, var olan duygularının daha yoğun hale gelmesi için okunur.

Ya cami ya vedud esmasının okunacak sayısı hazırlanan ve uygulanacak aşk vefkleriyle birlikte tespit edilip o şekilde okunur, uygulaması yapılır. Ezbere yapmamak daha doğru olur.

Ya cami ya vedud esması, rahmanidir. Şeytani değildir.

Sevdiğiniz kişinin kalbini kazanmak için okunur, size olan ilgisinin, sevgisinin, aşkının da artması için de okunur. Duadır, Allah’tan istenir.