Sevgilini Aşık Etme Büyüsü

Sevgilini aşık etme büyüsü, ayrıldığınız sevgilinizin size tekrar aşık olması için yapılabileceği gibi birlikte olduğunuz ama size dargın, küs olan, sorun yaşadığınız veya sizden soğuduğunu, uzaklaştığını düşündüğünüz sevgilinizin tekrar size geri dönmesi, size aşık olması için de yapılır.

Sevgilini aşık etme büyüsü yani sevgilini kendine aşık etme büyüsü birçok metoda ve yönteme dayandığından birçok aşk büyüsü yöntemi arasından sizin ve sevgilinizin yıldızlarına en uygun olacak aşk büyüsünü yapmak gerekir ki kısa sürede istenilen netice olması gerektiği şekilde alınsın.

Sevgiliyi Aşık Etmek İçin Büyü

ask buyusuuu

Sevgiliyi aşık etmek için büyü, sevgilinizin de size aşık olması için, size

yeniden aşk, sevgi, muhabbet duyması için yapılır. Yani aşkına karşılık bulma büyüsüdür, sevgiliyi aşık etme büyüsü.

Aşağıdaki dua keskin bir aşk duasıdır. Sevdiğiniz kişinin muhabbet saatinde ve eşref saatinde 786 sefer okunmalıdır.

Yâ Mâlikel Mülki, Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü, Yâ zel celâli vel ikram, ve lâ havle vela kuvvete illa billâhil aliyil aziym.

Kocamı Geri Getirme Büyüsü

ask bysuğ

Ayrıldığınız kocanızın size, evinize geri gelmesi için okunacak bir duadır; Fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ* Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî lenefidel bahru kable en tenfede kelimâtü rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ* Kul innemâ ene beşerun misliküm yûhâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhıd* Fe men kâne yercû likâe rabbihî felya’mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti.

Sevdiğimi Geri Getirme Büyüsü

ima

Sevdiğiniz kişinin size geri gelmesi için size dönmesi için yapılacak bir çalışmadır sevdiğimi geri getirme büyüsü.

Sevdiğiniz kişinin size geri gelmesi için bir çalışma yapılırken belli okunması gereken geri getirme duaları da vardır. Aşağıdaki dua da etkili bir duadır:

yefkahû kavlî yâ mâlikel mülki yâ muharrikal kulûbi harrik kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti fülânete binti fülânete ves sâate vel ganîmete hatta yesmea kavlen minnî.

Eşimi Kendime Aşık Etme Büyüsü

aşk büyüsüü

Eşimi kendime aşık etme büyüsü, sadece ayrıldığınız eşinizin size geri gelmesi için değil, aranızda soğukluk olan, tartışma yaşadığınız veya aranızda kopukluklar olduğunu hissettiğiniz eşinizin size aşık olması, gözünün sizden başkasını görmez hale gelmesi için yapılır.

Eşimi kendime aşık etme büyüsü yapılırken okunacak etkili bir duadır aşağıdaki aşk duası;

Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe

Eski Sevgilimi Nasıl Geri Getiririm

ASK BUYUSU

Eski sevgilimi nasıl geri getiririm diye düşünen birisi, ayrıldığı sevgilisinin kendisine geri  dönmesi için, kendisine olan duygularının yeniden aşka, sevgiye, muhabbete dönüşmesi için geri getirme büyüsü yaptırır.

Aşağıdaki dua da eski sevgilinizin tekrar aklına girmeniz için saatinde sayısı kadar okunmalıdır.

ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu, leke mülkü’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’düke’l-hakku, ve likâuke hakkun, ve kavluke hakkun, ve’l-cennetü hakkun, ve’n-nâru hakkun.