Sevgilimi Kendime Nasıl Aşık Edebilirim Aşk Büyüsü

ask bysuu

Sevgilimi kendime nasıl aşık edebilirim?

Sevgiliyi kendine aşık etmenin yollarından en etkili olanı sevgilimi kendime aşık etme büyüsüdür.

Aşk büyüsü çalışmaları, sevgilinizin size daha çok aşık olmasını, size bağlanmasını, size olan duygularının daha yoğun hale gelmesini sağlar.

Ayrıca aşk büyüsü çalışmaları, aranızın bozuk olduğu sevgilinizle ya da eşinizle aranızın tekrar düzelmesi, eşinizle veya sevgilinizle ayrıysanız yeniden size aşık olup size geri gelmesi için de yapılan kuvvetli bir çalışma şeklidir.

Aşk büyüsü çalışmaları, etkisini uzaktan gösterecek şekilde, sevdiğiniz kişiye bir şey yedirmek, içirmek gerekmeden yapılır ve uygulanır. Çalışmaların uygulamalarının yapılmasıyla beraber sevdiğiniz kişinin size daha çok bağlanması ve aşık olması sağlanır.

 

Sevgiliyi Kendine Aşık Etmenin Yolları

buyu

Sevgiliyi kendine aşık etmenin yollarından bir tanesi de sevgiliyi kendine aşık etme büyüsüdür. Sevgilinizin size aşık olması, size olan duygularının aşka, sevgiye, muhabbete dönüşmesi için yapılır, sevgiliyi kendine aşık etme büyüsü.

Yapılacak aşık etme büyüsünün etkisiyle, sevdiğiniz kişinin aklından, kalbinden çıkamayacak hale gelmeniz, gözünün sizden başkasını görmemesi, size bağlanması, sizsiz duramayacak hale gelmesi sağlanır. Bu şekilde daha yoğun duygularla size bağlanır.

Çalışmaların etkilerinin tam olarak, kalıcı bir şekilde göstermesi için çalışmaların sistemli ve düzenli olarak yapılması gerekir ki istenilen verim alınabilsin. Bu süreç içerisinde sevgilinizin üzerine düşmemeniz, kendisinin size adım atmasını görmek gerekir. Önemli olan sevgilinizin size daha yoğun duygularla bağlanmasıdır. Çalışmaların amacı da bu yöndedir.

 

Zehrayil Şeytayil

buyu

Zehrayil Şeytayil isimleri, esmaları, Terkab Berheş isimleri okunurken belli arada okunur ve tekrarlanır.

Zehrayil Şeytayil esmaları geri getirmek için okunan esmalar, isimlerdir. Sevdiğiniz ama ayrıldığınız bir kişinin size geri dönmesi için okunur.

Zehrayil Şeytayil esmaları okunurken belli bir sayıyla okunmasının yanı sıra okuyan kişinin yanında ya da üzerinde vefk bulundurarak okuması gerekir. Ayrıca Zehrayil Şeytayil esmaları okunurken belli bir tütsünün, buhurun da yakılması gerekir.

Zehrayil Şeytayil esmaları gece vakti belli bir saatten sonra okunmalıdır ve bu çalışmalar geri getirme büyüsü yapan medyumdan destek alarak yapılmalıdır. Vefk olmadan okunmaması gerekir. Okumalar yapılırken çalışmanın özel sayısı kadar okunmalı ve araya başka bir konuşma girmemelidir.

Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin

ask byüsü

Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimleri, esmaları, aşk, sevgi ve muhabbet için okunan isimlerden, esmalardandır.

Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimleri okunurken okunan isimlerin vefkleri okuma yapan kişinin yanında, üzerinde olmalıdır. Ayrıca, Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimlerinin belirli sayıları ve yapılış, okunuş şekilleri vardır. O yüzden ezbere bir şekilde, rastgele okunmaması gerekir. Aşk büyüsü yapan medyumdan destek alarak, hazırlanan vefklerle okunması doğru olandır, Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimlerinin.

Deyuşin Demuşin Hemuşin Heyuşin isimlerinin okunmasının amacı, sevdiğiniz kişinin size aşık olması, size sevgiyle, muhabbetle bağlanmasını sağlamaktır. Bu yüzden hazırlanan vefklerle beraber düzenli olarak okumaların yapılması gerekir. Sayıların tam olması da önemlidir.

Kırmızı Muma Okunan Dua

ask bysuü

Kırmızı muma okunan dua, sevdiğiniz kişinin, eşinizin de kalbinin sizin sevginizle, aşkınızla yanması için okunan bir aşk duasıdır.

Kırmızı muma okunan dua çalışmasında yapılan farklı uygulamalar vardır. Bu çalışmalar birbirinden farklı uygulamalara sahiptir. Bir çalışmada kırmızı muma okunan dua bittikten sonra mum yakılırken, başka bir çalışmada da mum yanarken aşk duası okunabilir. Bu uygulama şekli yapılan çalışmaya göre değişebilir. Çünkü tek bir uygulama yöntemi ve tek bir aşk duası yoktur. Bu yüzden çalışmayı yapan aşk büyüsü yapan medyumdan en doğruyu bilgiyi almak gerekir ki çalışma doğru bir şekilde yapılıp uygulansın.

Kırmızı muma okunan dua çalışması, ayrı olduğunuz eşinizi veya sevgilinizi geri getirmek için yapılabileceği gibi beraberliğinizin devam ettiği ama size daha çok aşık olmasını istediğiniz sevgilinizi veya eşinizi kendinize daha çok aşık etmek, bağlamak için de yapılır.

 

Vefk Yakılır mı

ask buyusuuu

Vefk yakılır mı?

Vefk yakılmaz. Vefklerde Ayetler yazar ve Allah’ın isimleri yazar. Bu yüzden hazırlanan vefkler yakılmaz. Vefklerin uygulamaların genellikle olan çalışmalar vefkin üzerinde taşınması, suya atılması, gömülmesi, yüksek bir yerde bulundurulması olabilir ama yakma çalışması tılsım çalışmalarında olur.

Vefklerin birçok farklı çeşidi vardır: Aşk vefki, bağlama vefki, ayırma vefki, geri getirme vefki, kısmet açma vefki, şans açma, müşteri için vefk gibi ancak bu vefk çalışmalarının uygulamalarında vefklerin yakılması şeklinde bir uygulama yoktur. Yakılan çalışmalar belirtildiği gibi tılsımlar için geçerlidir.

Yapılan tılsım çalışmaları da uygulanış şekline göre ve yapılış şekline göre farklılık gösterir. Her tılsım çalışması yakılacak şeklinde bir şey yoktur. O yapılacak, uygulanacak tılsım çalışmasına göre farklılık gösterir.

Terkab Berheş

ask buyusuuu

Terkab berheş esmaları eski sevgilinizin ya da eşinizin size geri dönmesi için okunan esmalardır.

Terkab berheş esmaları okunurken esmaların kendilerine ait vefklerinin de okuma esnasında okuma yapan kişinin yanında ya da üzerinde olması gerekir. Ezbere okunacak esmalar değildir, Terkab berheş esmaları. Terkab berheş okunurken hazırlanan sayısı kadar okunmalıdır ve Terkab berheş esmalarının hazırlanan vefkiyle beraber vefkin sayısı kadar okunmalıdır ve bu sayı eksik de olmamalıdır, fazla da olmamalıdır etkisini doğru bir şekilde göstermesi için.

Terkab berheş esmaları, giden, ayrıldığınız sevgilinizin ya da eşinizin size tekrar geri gelmesi için yapıldığından esmalarla olan çalışmalar devam ederken ayrıldığınız eşinize ya da sevgilinize size geri gelmesi için bir şey söylememeniz, üzerine gitmemeniz gerekir. Önemli olan esmalarla, uygulamaları yapılan vefklerle sevdiğinizin aklına girmeniz, kalbine girmeniz ve kendisinin size dönmesidir.

Celp Ve Muhabbet İçin Büyü

ask sevgi buyusu

Celp ve muhabbet için büyüler birbirinden farklıdır. Çünkü celp, kelime anlamı olarak getirmek, getirtmek anlamındadır. Bu yüzden ayrı olduğunuz eş ya da sevgili için yapılır. Muhabbet de sevgiyi, aşkı arttırmak için yapılır.

Eski sevgiliyi geri getirmek için yapılabilecek birçok farklı çalışma şekli vardır. Bu yüzden geri getirme büyüsü yapan medyumdan destek almak en doğru olan olur. Giden kişiyi doğrudan etkileyecek, tesir altına alacak, aklına, kalbine girmenizi sağlayacak olan çalışmanın yapılması gerekir ki sürekli sizi düşünsün, özlesin, merak etsin, sizsiz duramayacak hale gelsin. O şekilde geri dönüşü gerçekleşsin.