Kocamı Geri Getirme Büyüsü

ask bysuğ

Ayrıldığınız kocanızın size, evinize geri gelmesi için okunacak bir duadır; Fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ* Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî lenefidel bahru kable en tenfede kelimâtü rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ* Kul innemâ ene beşerun misliküm yûhâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhıd* Fe men kâne yercû likâe rabbihî felya’mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti.

Sevdiğimi Geri Getirme Büyüsü

ima

Sevdiğiniz kişinin size geri gelmesi için size dönmesi için yapılacak bir çalışmadır sevdiğimi geri getirme büyüsü.

Sevdiğiniz kişinin size geri gelmesi için bir çalışma yapılırken belli okunması gereken geri getirme duaları da vardır. Aşağıdaki dua da etkili bir duadır:

yefkahû kavlî yâ mâlikel mülki yâ muharrikal kulûbi harrik kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti fülânete binti fülânete ves sâate vel ganîmete hatta yesmea kavlen minnî.

Eşimi Kendime Aşık Etme Büyüsü

aşk büyüsüü

Eşimi kendime aşık etme büyüsü, sadece ayrıldığınız eşinizin size geri gelmesi için değil, aranızda soğukluk olan, tartışma yaşadığınız veya aranızda kopukluklar olduğunu hissettiğiniz eşinizin size aşık olması, gözünün sizden başkasını görmez hale gelmesi için yapılır.

Eşimi kendime aşık etme büyüsü yapılırken okunacak etkili bir duadır aşağıdaki aşk duası;

Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe

Eski Sevgilimi Nasıl Geri Getiririm

ASK BUYUSU

Eski sevgilimi nasıl geri getiririm diye düşünen birisi, ayrıldığı sevgilisinin kendisine geri  dönmesi için, kendisine olan duygularının yeniden aşka, sevgiye, muhabbete dönüşmesi için geri getirme büyüsü yaptırır.

Aşağıdaki dua da eski sevgilinizin tekrar aklına girmeniz için saatinde sayısı kadar okunmalıdır.

ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu, leke mülkü’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’düke’l-hakku, ve likâuke hakkun, ve kavluke hakkun, ve’l-cennetü hakkun, ve’n-nâru hakkun.

Ayrıldığım Sevgilimi Kendime Aşık Etmenin Yolları

buyuu

Ayrıldığınız sevgilinizin yeniden aklına, kalbine girmeniz için etkisi yüksek bir esmadır.

Yâ Kebir celle celalühü, her gün eşref saatinde sayısı kadar okunmalıdır ve niyet her zaman için edilmelidir. 

Aşık etmek istediğiniz eski sevgilinizin de ismi zikredilmelidir niyet ederken.

Eski Sevgilimi Geri Getirmenin Yolları

ask bysuğ

Eski sevgilinizin yeniden aklına girmek, size aşık olması, geri gelmesi için okunur: Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard.

Sevdiğim Beni Sevsin Duası

ask sevgi buyusu

Sevdiğim beni sevsin duası, aşkınıza, sevginize karşılık kalmak, sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için yapılır.

Sevgi için, aşk için okunabilecek etkili bir aşk duasıdır aşağıdaki dua;

Vaktinde ve saatinde sayısı kadar okunması gerekir. Okunacak dua:

Allâhümme lâ ye’tî bi’l-hasenâti illâ ente velâ yezhebu bi’s-seyyiâti illâ ente velâ havle velâ kuvvete illâ billâh Yâ azîmü entel azîmü kad ehemmenî kürbün azîmü ve küllü kurbin ehemmenî yehûnü bismikel azîmi bi.