Hacet Duası

Hacet için, bir dileğin gerçekleşmesi için aşağıdaki dua okunur.

1. Gün, Allah rızasına ermek niyetiyle okunur.
2. Gün, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)için okunur.
3. Gün, Hz.Adem’in (a.s) ruhu için okunur.
4. Gün, Hz.Havva validemizin ruhu için,
5. Gün, Hz.Ebu Bekrin (r.a) ruhu için,
6. Gün, Hz.Ömer’in (r.a) ruhu için,
7. Gün, Hz.Osman ruhu için,
8. Gün, Hz.Ali(r.a) ruhu için,
9. Gün, Hz.Fatıma(r.a) Validemiz ruhu için,
10. Gün, Hz.Ayşe(r.a) validemiz ruhu için,
11. Gün, Hz.Hasan(r.a) Efendimizin ruhu için,
12. Gün, Hz.Hüseyin (r.a) Efendimiz ruhu için,
13. Gün, Hz.Zeynel Abidinin ruhu için,
14. Gün, Ashab-ı Kiramın ruhu için,
15. Gün, K.Kerim’in nuruna müstağrak olmak niyetiyle.
16. Gün, Ruhunu kolayca teslim edebilmeye vesile için okunur.
17. Gün, Kabir sualinin kolay geçmesine vesile için,
18. Gün, Münker ve Nekir’in sualleri kolay olsun diye,
19. Gün, Kur’ an, kabrini aydınlatmasına vesile olması için,
20. Gün, Kur’ an kabrinde yoldaş olması niyyetiyle,
21. Gün, Mizanında hayrının ağır gelmesine vesile olması için,
22. Gün, Sırat’ı kolay geçmeye vesile olması için,
23. Gün, Arş-ı A’lânın gölgesinde gölgelenmeye vesile için,
24. Gün, Armağan(hediye) niyetiyle okunur.
25. Gün, Yüce Peygamberimize (s.a.v)komşu olmak niyetiyle,
26. Gün, Azrail’in (Âleyhisselâm) hoş gelmesine vesile için,
27. Gün, Büyük , küçük tüm günahlarının affı için,
28. Gün, Yüce Rabbimizin cemalini görmeye vesile olması niyetiyle ,
29. Gün, Tüm müslümanların selâmeti niyetiyle okunur.
30. Gün, Cenab-ı Hakk’a emânet etmek niyetiyle okunur.

Vefk Islanırsa Bozulurmu

Vefk ıslanırsa bozulur mu?

Vefk ıslanırsa bozulur. Çünkü vefkin ıslanmaması gerektiği gibi düşmemesi de gerekir. Çünkü vefk çalışmaları hassastır ve kendisine göre dikkat gerektiren hususları vardır. Yapılan işten tam bir verim alabilmek için, doğru sonuç alabilmek için bu kurallara da uymak gerekir. Ve vefkin kesinlikle ıslanmaması gerekir.

Vefk Düşerse Bozulur mu

ask bysuü

Vefk düşerse ne olur ya da vefk düşerse bozulur mu sorusunun cevabı, evet vefk düşerse bozulurdur. Vefkin düşmesi durumunda vefk yaptırılan kişiden bilgi alınması en doğru olandır. Ancak vefklerin düşmemesi esastır. Usulüne uygun olarak, doğru bir şekilde taşımak gerekir. Gerekli özenin gösterilmesi şarttır.

Vefklerin muhafazası vefki yaptırdığınız medyumun tarif ettiği şekilde olmalıdır. Çünkü vefkin üzerinizde taşınacağı doğrudur ancak vücudun hangi yerinde taşınacağı değişebilir. Yani kola asılabilir, boyna asılabilir. Bu vefkin yapılış şekline ve amacına göre değişir.

Giden Kocamı Geri Getirme Büyüsü

ask bysuğ

Ayrıldığınız kocanızın tekrar size geri dönmesi için aşağıdaki dua muhabbet saatinde 779 sefer okunur.

Bismillahirrrahmanirrahim. Allahümec alil kur’ane lena fiddünya karına ve fil âhireti mü’nisa ve fil kıyâmeti şefian bi rahmetike ya Erhamerrâhimin. Âmin.

Dua okunurken kendi buhuru da yakılmalıdır.

Eski Nişanlımı Geri Getirme Büyüsü

aşk icin büyüü

EL-CELİL zikri ayrıldığınız nişanlınıza tekrar kavuşmanız, size geri gelmesi için okunmalıdır.

El-celil esmasının okuma günü olarak pazar günü güneş saati en uygun vakittir ve okuma sayısı da 73 seferdir. Veya bu esması büyük ebced değeri ile hesaplanacak olursa 5329 sefer okumak gerekir.

Pişman Edip Geri Getirme Büyüsü

ASK BUYUSU

Sevdiğiniz kişinin sizden ayrıldığına pişman olması ve size geri gelmesi için yapılan etkili bir büyüdür, pişman edip geri getirme büyüsü.

Sevdiğiniz kişinin geri gelmesi için de sevgi, aşk duyması, aklından, kalbinden çıkmamanız önemlidir. Aşağıdaki dua aşk için okunacak etkili bir duadır. Pazartesi günler güneş saatinde sayısı kadar okunmalıdır.

YÂ SAMEDÜ MİN GAYRİ ŞİHBİN FELÂ ŞEY’E KEMİSLİHİ.