Sevgilim Bana Aşık Olsun Büyüsü Nasıl Yapılır

baglama-büyüsü

Sevgilim bana aşık olsun büyüsü nasıl yapılır?

Sevgilim bana aşık olsun büyüsünün yapılış şekilleri birbirinden farklıdır. Birçok yönteme dayanır aşık etme büyüsü çalışmaları. O yüzden tek bir yöntemden söz edilemez.

Yapılacak çalışmaların etkisini, tesirini göstermesi için çalışmaların düzenli olarak, kurallarına uygun bir şekilde yapılması şarttır.

Bu yüzden en doğru şekilde, isteyerek, inanarak yapılması gerekir çalışmaların.

Sevgilimi kendime aşık etme büyüsü çalışmaları, yapıldıkça yapılan çalışmaların etkileri, enerji sevdiğiniz kişinin size daha kuvvetli duygularla bağlanmasını, aklından, kalbinden çıkamayacak hale gelmenizi sağlar. Sizsiz duramayacak hale gelmesini sağlar. Bu yüzden çalışmaların doğru bir şekilde yapılması şarttır.

Aşık etme büyüsü çalışmaları, sevdiğiniz kişinin haberi olmadan yapılır.

Sevdiğim Bana Aşık Olsun

baglama-büyüsü

Sevdiğim bana aşık olsun dediğiniz kişi için yapılacak çalışma sevdiğini kendine aşık etme büyüsü çalışmalarıdır. Sevdiğini kendine aşık etme büyüsü, sevdiğiniz kişinin haberi olmadan, kendisinin size olan duygularının aşka, sevgiye, muhabbete dönüşmesi, sizi merak etmesi, sizi özlemesi için yapılır.

Yapılan çalışmaların etkileriyle sevdiğiniz kişi de sizin ona olan duygularınız gibi size aşık olur. Sevgi, muhabbet besler size karşı. Gözü sizden başkasını görmez hale gelir çünkü sevdiğini kendine aşık etme büyüsü ile aklı, kalbi, gözü sizden başkasını görmez hale gelir.

Sevdiğimi kendime aşık etme büyüsü çalışmaları, sevdiğiniz kişiyi görmeniz gerekmeden, kendisine bir şeyler yedirmek, içirmek gerekmeden uzaktan olacak şekilde yapılır ve uygulanır.

Aşık Etme Duası

baglama-büyüsü

Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (sevdiğiniz kişinin ismi) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li.

Yukarıdaki duayı aklınıza geldikçe sabırla okursanız Allah izin verirse sevdiğiniz kişi sizinle ilgilenmeye başlar. Önemli olan Allah’tan hayırlısını istemek ve sabretmektir.

Ya Kadir Ya Rahman Ya Allah Ya Tahim Ya Allah Ya Kerim Ya Allah

img

Ya Kadir Ya Rahman Ya Allah Ya Tahim Ya Allah Ya Kerim Ya Allah, esmaları sevdiğiniz kişinin yeniden aklına, kalbine girmeniz için, sevdiğinizin size daha çok aşık olması, aklından, kalbinden çıkamayacak hale gelmeniz için okunur.

Ya Kadir Ya Rahman Ya Allah Ya Tahim Ya Allah Ya Kerim Ya Allah, esmaları kendisine ait vefkiyle beraber okunur ve uygulanır. Kendisine ait vefkle beraber ve o vefkin kendisine ait sayısıyla beraber okunduğunda etkisini tam olarak gösterir, Ya Kadir Ya Rahman Ya Allah Ya Tahim Ya Allah Ya Kerim Ya Allah esması.

Bu çalışmanın sayısı, esmanın vefkinin hazırlanmasıyla beraber tespit edilir. O şekilde uygulanır. Ya Kadir Ya Rahman Ya Allah Ya Tahim Ya Allah Ya Kerim Ya Allah, esmasının okunması esnasında vefk ya yanınızda olmalıdır, ya da üzerinizde bulunmalıdır.

Aşk Büyüsü Ya Cami Ya Vedud

img

Ya Cami Ya Vedud, esması aşk, sevgi, muhabbet için okunan kuvvetli bir aşk duasıdır. Ancak aşk büyüsü değildir. Ya Cami Ya Vedud, büyü şeklinde bir çalışma değildir. Çünkü saçla, tırnakla ya da elbiseyle yapılmaz. Ancak Ya Cami Ya Vedud esmasının kuvvetli ve tesirini tam anlamıyla karşı taraf üzerinde etkili olabilmesi için esmanın kendi vefki üzerinizdeyken ve vefkin sayısı kadar tam bir şekilde okunması önemlidir ve düzenli bir şekilde uygulanması gerekir.

Ya Cami Ya Vedud esması, hazırlanan vefki üzerinizdeyken aşk vefkinin enerjisi, sizin enerjinizle birleşerek okunur. O şekilde etkisini ve tesirini gösterir.

Bu esma, aşk vefkiyle beraber sevdiğiniz kişinin, eşinizin ya da sevgilinizin size aşık olması, size bağlanması için okunur.

 

Ayrıldığım Sevgilimi Kendime Nasıl Aşık Edebilirim

img

Ayrıldığım sevgilimi kendime nasıl aşık edebilirim?

Ayrıldığım sevgilimi kendime aşık etme büyüsü, ayrıldığınız sevgilinizin size yeniden aşık olması, tekrardan gözünün sizden başkasını görmez hale gelmesi, aklında, kalbinde sadece sizin olmanız ve size geri gelmesi için yapılır.

Ayrıldığım sevgilimi kendime aşık etme büyüsünün etkisiyle, ayrıldığınız eski sevgilinizin size karşı olan kızgınlıkları, kırgınlıkları ortadan kalkar, size olan duyguları yeniden aşka, sevgiye, muhabbete dönüşür. Size özlem duymaya başlar, birlikte geçirdiğiniz mutlu anları, zamanları daha yoğun bir şekilde düşünür hale gelir. O şekilde duyguları aşka, sevgiye dönüşür size karşı.

Aşık etme büyüsü çalışmalarının yapılması ve uygulanması sırasında ayrıldığınız sevgilinizin size adım atması beklenmelidir.

Ya Rakip Esması

iletisim

Ya rakip esması, geri getirme çalışması yapılırken, çalışmanın uygulanması esnasında çalışmanın yapılış şeklinde göre belli bir sayıda okunur.

Çalışma da o şekilde yapılır.

Geri getirme vefki, ayrıldığınız eşinizin ya da sevdiğinizin size geri gelmesi, sevdiğiniz kişinin veya eşinizin yeniden sizi özleyip size geri dönmesi için yapılır.

Çalışmaların sistemli ve düzenli bir şekilde de yapılıp uygulanmasıyla sevdiğiniz kişinin yeniden size gelmek istemesi, sizi özleyip sizsiz duramayacak hale gelmesi gerçekleşir. Bu şekilde ayrıldığınız kişinin size geri gelmesi sağlanır.

Geri getirme vefki çalışmaları yapılırken, vefklerin olması gerektiği gibi düzenli olarak uygulanması gerekir ve çalışma süresince vefklerin düşmemesi ve ıslanmaması da gerekir.